En Fa Ar

شماره تماس : 2952 088 0915 / 4453 847 0513

گشت تفریحی


در گشت های تفریحی می توانید از جاذبه های طبیعی و تاریخی دیدن فرمایید تا از محیط درمانی و بیمارستانی جدا شوید.

welcome medix